apip

Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare  (APIP) a organizat ieri 07 febriarie la Chișinău Adunarea Generală a Membrilor. La ședință a fost prezentat raportul de activitate al Asociației, proiectele în derulare și cele viitoare, precum și proiectul Strategiei de Dezvoltare a Industriei pentru perioada 2019-2030. Prezenți la eveniment au fost Dr. Helmut Dinger și Dr. Berndt Market de la RWTH International Academy, Germania, dar și conducerea Academiei de Științe a Moldovei, Dr. hab. Ion Tighineanu.   Adunarea Generală a Membrilor APIP, a fost deschisă de către președintele acesteia, dl Marin Ciobanu care a trecut în revistă principalele realizări ale APIP pentru 2018: […]
read more
Principalul document de planificare strategică al țării – Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, a fost aprobat astăzi de Executiv. Strategia stabilește prioritățile sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre sporirea calității vieții cetățenilor. Aceasta urmărește centrarea politicilor publice din Republica Moldova pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor. De asemenea, documentul va contribui la distribuirea strategică a resurselor bugetare și instituționale, în funcție de obiectivele stabilite pentru cei patru piloni de bază: 1. Economia durabilă și incluzivă; 2. Capital uman și social robust; 3. Instituții oneste și eficiente; 4. Mediu ambiant sănătos.   Pentru dezvoltarea domeniilor menționate, până […]
read more