Semnarea Acordului de Parteneriat între APIP, ZEL “Bălți”, USAID și Suedia

Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare, Zona Economică Liberă “Bălți” și Proiectul “Tehnologiile Viitorului”, finanțat de USAID și Suedia, au semnat ieri, 12 mai 2022, un Acord de Parteneriat al cărui scop este de a conjuga eforturile și resursele, în vederea stabilirii unui cadru de cooperare pentru dezvoltarea competențelor și a infrastructurii de cercetare și dezvoltare, de producție digitală în Republica Moldova.
Prin semnarea acestui Acord (perioada de implementare 2022-2026), partenerii își asumă colaborarea în vederea dezvoltării Parcului de Inovare, Cercetare și Dezvoltare în Inginerie (PICDI), care să servească drept centru de instruire și de afaceri pentru producția cu valoare adăugată, digitală și ecologică în rândul furnizorilor locali, atrăgând investiții și creând locuri de muncă mai bine plătite acasă.
Parteneriatul are drept obiectiv crearea unor programe de dezvoltare a competențelor profesionale, împreună cu alte organizații locale; atragerea de noi investiții și rezidenți; dezvoltarea furnizorilor locali în vederea creșterii producției cu valoare adăugată în Moldova.