Mediul de afaceri

Unul din scopurile principale ale APIP este îmbunătățirea climatului investițional și de afaceri, precum și promovarea intereselor membrilor săi în relația cu autoritățile publice. Suntem convinși că acest deziderat poate fi atins doar prin intermediul unui dialog permanent, deschis și transparent cu autoritățile publice și cu alte părți implicate în elaborarea si implementarea deciziilor de politici publice. În acest scop, APIP participă activ la dialogul public-privat, fiind parte a multor organe consultative și de dialog cu autoritățile publice, printre care:

  • Consiliul pentru competitivitate (în scopul implementării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității RM);
  • Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM;
  • Grupul de lucru coordonator al activităților componentei a III-a „Oportunități de valorificare a piețelor interne și externe” din cadrul proiectului UE: „Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”.