Sprijin pentru elaborarea și implementarea strategiilor sectoriale pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor în Moldova

În anul 2022 echipa APIP a încheiat realizarea proiectului: ”Sprijin pentru elaborarea și implementarea strategiilor sectoriale pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor în Moldova”, proiect sprijinit de Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova și finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

În cadrul proiectului, au fost realizate 6 studii/rapoarte sectoriale, cu scopul de a determina cele mai de perspectivă 10 piețe/destinații de export, precum și surse potențiale de investiții străine directe (ISD) pentru sectoarele țintă. Sectoarele țintite au inclus:

  • sectorul construcțiilor de mașini;
  • industria electronică;
  • sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC);
  • sectorul farmaceutic/biofarmaceutic;
  • industriile creative;
  • sectorul produselor agroalimentare organice/bio.

În afară de identificarea celor mai de perspectivă destinații de export și oportunităților investiționale pentru aceste sectoare, cele 6 rapoarte oferă, de asemenea, o analiză a tendințelor internaționale actuale și a factorilor de competitivitate pentru fiecare dintre cele 6 sectoare țintă, precum, și recomandări pentru beneficiarul proiectului, Agenția Invest Moldova, de materializare a oportunităților de stimulare a exporturilor și atragere a ISD în cele 6 sectoare țintă.

La elaborarea studiilor au participat consultanți locali și internaționali, printre care Declan Murphy, expert irlandez cu o experiență de peste 30 de ani de lucru și conducere a Agenției de atragere a Investițiilor din Irlanda și ca consultant/conducător în multiple proiecte internaționale de atragere a investițiilor, stimulare a exporturilor și dezvoltare a IMM, implementate de către OECD, UE, Banca Mondială, UNCTAD și alte organizații.