Învațamîntul profesional și pregatirea forței de muncă

Marin Ciobanu, Director interimar al Colegiului de Inginerie

Colegiul de Inginerie din Strășeni este prima instituţie din Republica Moldova în care se implementează învăţământul profesional-tehnic în sistem dual la nivel de colegii, preluat  de la modelul german.

 

Misiunea Colegiului de Inginerie constă în a realiza un învățământ modern-formativ prin îmbinarea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care să contribuie nemijlocit la acumularea cunoștințelor teoretice și practice, precum și la dezvoltarea competențelor profesionale necesare.

 

Consemnăm că abilitățile și capacităţile profesionale ale angajaţilor oricărei întreprinderi, indiferent de industrie sau domeniu de activitate, reprezintă factorul-cheie de succes al acesteia. Performanța şi gradul înalt de competitivitate al întreprinderilor, în special al celor producătoare, cu potenţial de export, constituie acea temelie care asigură o dezvoltare economică durabilă şi ascendentă a Republicii Moldova.

 

În acest context, Republica Moldova este pe cale să-și piardă avantajul competitiv pe care îl are, având în vedere forța de muncă ieftină, disponibilă şi relativ calificată.

 

Problema constă în neconcordanța cererii forței de muncă cu oferta sistemului educațional, precum și nivelul de pregătire al specialiștilor care, cu regret, după absolvirea studiilor, nu dispun de calități și abilități necesare angajatorului.

 

Principala cauză a deficienței abilităților profesionale rezidă în programele de studii care nu sunt constant corelate și flexibile cerinţelor mediului de afaceri, precum și instrumentele şi metodele de predare ce nu asigură aplicabilitatea la locul de muncă.

 

Stagiile, denumite practici de producere, ameliorează în mod nesemnificativ situaţia, pentru că acestea sunt utile doar pentru a obține conexiuni cu mediul de afaceri și o viziune generală asupra problemelor întreprinderii sau organizaţiei respective. Un astfel de proces nu permite angajarea imediată şi eficientă a tinerilor absolvenţi.

 

De exemplu, un stat precum Germania, în domeniul instruirii profesionale a aplicat sistemul dual de instruire, sistem ce reprezintă o îmbinare armonioasă între instruirea profesională practică şi pregătirea teoretică solidă, în ideea că acestea reprezintă pilonii unei economii prospere.

 

În această ordine de idei, sistemul dual implementat în cadrul Colegiului de Inginerie din or. Strășeni oferă posibilitatea absolvenților de liceu să îmbine pregătirea teoretico-ştiinţifică cu cea practică, acesta fiind o alternativă atractivă pentru studiile universitare.

 

Alternarea etapelor de studii teoretice cu cele practice în halele şi birourile întreprinderilor va conduce la integrarea lejeră în companie după absolvire.

 

Subsidiary menționăm că sistemul respectiv de pregătire profesională prevede un statut dublu al studentului: el va face studii teoretice în cadrul Colegiului de Inginerie și concomitent va fi angajat la una dintre întreprinderile-partenere ale proiectului, unde, pe durata practicii, va presta sarcinile unui angajat. Astfel sporește probabilitatea ca, după absolvire, studenții să fie angajați pe o perioadă nedeterminată la întreprinderea data.

 

Prin urmare, marele avantaj al acestui proiect constă în faptul că sistemul dual, care în linii mari rezidă într-un parteneriat eficient dintre instituția de învățământ şi companiile-partenere, asigură atât pregătirea profesională a viitorilor angajaţi, cât şi  oferă un loc de muncă în condiții avantajoase la noi în țară.

 

Director interimar,

Marin CIOBANU

 

Învățământul dual

Învățământul dual este o formă de pregătire ce asigură potrivit nevoilor pieței, forță de muncă calificată. Acesta reprezintă o îmbinare armonioasă între instruirea profesională practică şi pregătirea teoretică solidă, fundament al unei economii prospere.

 

Republica Moldova se află într-un proces de schimbare în care toate procesele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o dinamică inovativă în vederea adaptării la condițiile date.

 

Importanța învățământului profesional tehnic devine tot mai evidentă la ora actuală. Calitatea învățământului reprezintă punctul de pornire și primul pas către o economie puternică și productivă. Astfel, misiunea școlilor de formare profesională constă în pregătirea viitorilor specialiști calificați, apți să se integreze cu ușurință în câmpul muncii, fără formări suplimentare.

 

Prin urmare, nu trebuie să existe diferențe între absolventul unui colegiu industrial și specialistul cu experiență profesională ce activează în cadrul întreprinderii.

 

Indiferent de forma de învățământ, tinerii ar trebui să primească în școală competențele necesare (cunoștințe, abilități, deprinderi, aptitudini), care să le permită accesul în piața muncii, în cazul în care nu-și continuă studiile în instituții superioare de învățământ.

 

O soluție în formarea de competențe a viitorului specialist este învățământul dual – o formă de organizare a învățământului profesional ce se desfășoară în baza unui contract de muncă și combină pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic cu pregătirea organizată în cadrul unei unități de învățământ.

 

Astfel, responsabilitatea privind organizarea și funcționarea este partajată între agentul economic și instituția de învățământ.

 

Deschiderea noilor locuri de muncă în Zonele Economice Libere din R. Moldova, ca urmare a investițiilor rezidenților din sectorul automotive, a condus la sporirea cererii în vederea angajării specialiștilor care se află la frontiera dintre mecanică și electronică.