Condiţii de aderare

Condiții de aderare

În conformitate cu Statutul APIP, membri ai Asociației pot deveni persoane juridice sau fizice (înregistrate în modul stabilit şi care practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia în vigoare) a căror activitate este legată, în principal, de sectorul industriei prelucrătoare al Republicii Moldova și de prestarea serviciilor conexe acestui sector.

Se pot inscrie ca membrii activi:

  • Persoanele juridice şi fizice (înregistrate în modul stabilit, care practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia în vigoare), care își desfasoară activitatea în sectorul industriei prelucrătoare al Republicii Moldova;
  • Persoane juridice şi fizice (înregistrate în modul stabilit şi practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia) care desfasoară activităti de cercetare, marketing și consulting în domeniu;
  • Persoane juridice şi fizice (înregistrate în modul stabilit şi practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia) care desfășoară activitate de import-export în domeniu;
  • Instituții financiare care finanțează activități în domeniu;
  • Societăți de asigurări, burse de mărfuri, agentii bursiere de mărfuri, precum și orice alte persoane juridice care recunosc prevederile Statutului Asociației, doresc sa adere la acesta și să participe la realizarea scopului și obiectivelor Asociației.
  • Cererea de înscriere se adresează președintelui Asociației care o va supune spre aprobare, sub semnătura sa, Consiliului de Administrare la prima ședintă.