Monthly Archives: January 2020

Strategia de Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova pentru 2020-2030 (SDI), elaborată în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) a fost prezentată Asociațiilor de business, reprezentanților mediului de afaceri, dar și ai societății civile. Strategia urmărește creșterea ponderii industriei în formarea produsului intern brut, sporirea volumului exportului producției industriale, satisfacerea la maximum a pieței interne cu mărfuri autohtone, retehnologizarea întreprinderilor, atragerea investițiilor externe și interne, dezvoltarea regiunilor, creșterea ponderii angajaților în domeniul industriei.   Industrializarea, o prioritate pentru țara noastră Marin Ciobanu, președintele Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP) și susținător al Strategiei, a declarat că dezvoltarea economiei naționale prin industrializare […]
read more