Marin Ciobanu: Dezvoltarea economiei naționale prin industrializare este o prioritate pentru țară

Strategia de Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova pentru 2020-2030 (SDI), elaborată în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) a fost prezentată Asociațiilor de business, reprezentanților mediului de afaceri, dar și ai societății civile.

Strategia urmărește creșterea ponderii industriei în formarea produsului intern brut, sporirea volumului exportului producției industriale, satisfacerea la maximum a pieței interne cu mărfuri autohtone, retehnologizarea întreprinderilor, atragerea investițiilor externe și interne, dezvoltarea regiunilor, creșterea ponderii angajaților în domeniul industriei.

 

Industrializarea, o prioritate pentru țara noastră

Marin Ciobanu, președintele Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP) și susținător al Strategiei, a declarat că dezvoltarea economiei naționale prin industrializare este o prioritate pentru țara noastră.

„Lipsa unui document unic de program motivațional în domeniul industrial, întocmit și structurat potrivit unor obiective specifice, a stat la baza elaborării unei noi strategii de re-industrializare a Republicii Moldova, strategie care ar fi racordată permanent la „pulsul” din domeniu, atât din perspectivă regională, cât și internațională”, a punctat Marin Ciobanu.

Prezentarea Strategiei la MEI, 24.01.2020. foto: APIP

 

Actualmente a devenit o certitudine deja că o industrie competitivă, orientată spre export, reprezintă forța motrice pentru inovații, creștere economică, crearea locurilor de muncă, și, în definitiv, constituie garantul pentru bunăstare și siguranța socială.

Un loc important îl au, de asemenea, și încasările la bugetul de stat. Situația Republicii Moldova, în această ordine de idei, ar putea fi catalogată ca fiind una alarmantă, luând în considerare prestația mediocră, comparativ cu țările din regiune, la capitolul atragerii de investiții.

 

Sunt necesare intervenţii şi „pe orizontală”, și „pe verticală”

Este imperativ necesară o resuscitare a sectorului industrial și efectuarea unor intervenții, ce ar implica dezvoltarea durabilă și sustenabilă a țării. Politicile industriale sunt eficiente doar în asociere cu intervențiile „pe orizontală”, care abordează mediul de afaceri, și cele „pe verticală”, care definesc instrumentele și mecanismele practice ale politicii industriale.

Strategia de dezvoltare a industriei Republicii Moldova pentru perioada 2020-2030 este fundamentată, în mare parte, pe următoarea viziune: crearea unui mediu competitiv în industrie, bazat pe investiții, sporirea productivității și modernizării tehnologice, care ar plasa Republica

 

Oportunități
Moldova la nivelul mediu al țărilor din regiune. Respectiv, un climat mai bun de afaceri, financiar, instituțional și de reglementare în industrie ar implica o mai mare creștere, productivitate, rentabilitate, ocupare a forței de muncă și internaționalizare a întreprinderilor din Republica Moldova. Astfel, aspectul dat este în concordanță plenară cu obiectivul general al STRATEGIEI, privind creșterea competitivității, productivității, ocupării forței de muncă și inovării tehnologice a sectorului industrial. Totodată, pentru a realiza viziunea, precum și obiectivul general al strategiei, au fost identificate patru obiective specifice, și anume:

1. Îmbunătățirea competitivității și mediului de afaceri;
2. Creșterea investițiilor și volumului de finanțare în sector;
3. Intensificarea gradului de instruire și ocupare a forței de muncă;
4. Creșterea nivelului de inovare tehnologică în sectorul industrial.

 

În plus, cele specificate ar fi parte a rezultatelor ce urmează a fi realizate și care ar include:
– Creșterea numărului de întreprinderi industriale;
– Majorarea ponderii sectorului IMM din industrie;
– Sporirea nivelului de productivitate din sectorul industrial;
– Îmbunătățirea nivelului de sofisticare a producției industriale;
– Creșterea ocupării forței de muncă în sectorul industrial;
– Majorarea volumului de exporturi a produselor industriale;
– Sporirea gradului de atragere a investițiilor în industrie;
– Creșterea valorii adăugate create în industrie;
– Integrarea plenară a IMM-lor în lanțurile valorice internaționale.

 

Elaborarea SDI, în particular cu scopul de a facilita inovațiile și a crea condiții pentru creșterea competitivității economice și realizarea potențialului de export a companiilor moldovenești, este în special bazată pe implementarea curentă a documentelor strategice, precum Strategia de cercetare-inovare până în 2020, Strategia de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru 2016 – 2020 ș. a.

 

Strategia de Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova pentru 2020-2030 a fost elaborată cu suportul financiar al GIZ și Swiss Agency for Development and Cooperation.