Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare a desfășurat Adunarea Generală

Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare  (APIP) a organizat ieri 07 febriarie la Chișinău Adunarea Generală a Membrilor. La ședință a fost prezentat raportul de activitate al Asociației, proiectele în derulare și cele viitoare, precum și proiectul Strategiei de Dezvoltare a Industriei pentru perioada 2019-2030. Prezenți la eveniment au fost Dr. Helmut Dinger și Dr. Berndt Market de la RWTH International Academy, Germania, dar și conducerea Academiei de Științe a Moldovei, Dr. hab. Ion Tighineanu.

 

Adunarea Generală a Membrilor APIP, a fost deschisă de către președintele acesteia, dl Marin Ciobanu care a trecut în revistă principalele realizări ale APIP pentru 2018:

  1. Inaugurarea Colegiului de Inginerie din Strășeni, bazat pe sistem de învățământ dual după model german;
  2. Elaborarea de către APIP a Strategiei de Dezvoltare a Industriei pentru perioada 2019-2030 şi a Planul de acţiuni pentru perioada 2019-2022 al acesteia;
  3. Inițierea Programului de conectare a furnizorilor locali la Companiile Transnaționale.

Ordinea de zi a Adunării a inclus prezentarea raportului de activitate al APIP pentru anul 2018, abordarea proiectelor inițiate pentru anul curent şi perioada viitoare. La ședință, Ion Tornea și Iurie Gotișan au prezentat proiectul Strategiei de Dezvoltare a Industriei pentru perioada 2019-2030, ei fiind doi dintre autori. Acest document au fost elaborat pentru Guvernul Republicii Moldova şi urmează a fi adoptat în calitate de document principal de politici în domeniul industriei.

 

La fel, în cadrul Adunării Generale au fost discutate şi alte proiecte derulate de APIP în sprijinul dezvoltării industriale a ţării, inclusiv Programul de conectare a furnizorilor locali la lanţurile valorice internaționale, pentru care au fost accesate finanțări în valoare totală de cca 1,5 milioane Euro.

 

Invitații de la RWTH International Academy din Germania, Dr. Helmut Dinger și Dr. Berndt Market au împărtășit experiența instituției ce o reprezintă privind crearea și gestionarea Centrelor Inginerești de Inovare și Transfer Tehnologic. Experiență ce urmează a fi implementată în Republica Moldova.