Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030

Principalul document de planificare strategică al țării – Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, a fost aprobat astăzi de Executiv. Strategia stabilește prioritățile sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre sporirea calității vieții cetățenilor. Aceasta urmărește centrarea politicilor publice din Republica Moldova pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor. De asemenea, documentul va contribui la distribuirea strategică a resurselor bugetare și instituționale, în funcție de obiectivele stabilite pentru cei patru piloni de bază: 1. Economia durabilă și incluzivă; 2. Capital uman și social robust; 3. Instituții oneste și eficiente; 4. Mediu ambiant sănătos.   Pentru dezvoltarea domeniilor menționate, până […]
read more