Soluționarea „problemei deșeurilor” generate de rezidenții zonelor economice libere

Unul din obiectivele majore urmărite de APIP este îmbunătățirea climatului investițional și de afaceri, care ar permite membrilor săi și tuturor companiilor din industria prelucrătoare să-și dezvolte afaceril și să-și diminueze cheltuielile/efortutrile de conformare cu rigorile regulatorii.

Prin prisma acțiunilor întreprinse de APIP în acest scop, sfârșitul anului 2017 a fost unul rezultativ deoarece s-a reușit soluționarea unei probleme care de mult timp cauza bariere enorme în activitatea întreprinderilor rezidente din zonele economice libere (ZEL), și anume evacuarea deșeurilor de pe teritoriul ZEL.

În conformitate cu legislația în vigoare până recent, deșeurile scoase din ZEL pe restul teritoriului RM erau tratate ca importuri. Respectiv, rezidenții ZEL se confruntau cu probleme majore când încercau să scoată deșeurile de pe teritoriul ZEL pentru comercializare, prelucrare, distrugere, depozitare sau alte scopuri.

Anumitor categorii de deșeuri le era interzis „importul” în RM, scoaterea altora era însoțită de bariere de nedepășit legate de perfectarea declarațiilor vamale, plata drepturilor de import, etc. În consecință, pe teritoriul ZEL s-au acumulat pe parcursul a mai mult de 5 ani cantități enorme de deșeuri de producție, precum bobine deteriorate, ambalaje, baterii (acumulatoare) uzate, etc.

Dacă această situație nu era soluționată urgent, ZEL riscau să se transforme din „istorii de succes” în depozite pentru deșeuri. APIP, în cooperare cu ZEL „Bălți”, a înaintat Comisiei parlamentare „Economie, buget şi finanțe” propunerile necesare de modificare și completare a Legii 440 din 27.07.01 cu privire la ZEL, Legii 209 din 29.07.2016 privind deșeurile și Codului Vamal al RM, pentru ca această problemă să fie depășită .

Urmare a măsurilor întreprinse, la sfârșitul lunii decembrie 2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la nivel legislativ, amendamentele propuse pentru soluționarea problemei respective (Monitorul Oficial nr. 464-470 (6387 – 6393) din 29 decembrie 2017).