Sesiune de training-uri organizate pentru participanții Programului de Dezvoltare pentru Furnizorii Locali

În perioada 06-09 septembrie 2021, Zona Economică Liberă „Bălți” a organizat patru cursuri de instruire pentru companiile participante în cadru Programului de Dezvoltare pentru Furnizorii Locali (PDFL).

Instruirile au fost oferite de traineri cu experiență din cadrul companiei TÜV Karpat (membră TÜV Thüringen, Germania), acreditați în sistemul de management al calității în industria auto (IATF).

Subiectele instruirilor s-au axat pe domeniile de îmbunătățire operațională și organizațională, recomandate de experții de la companii de consultanță din Germania și Cehia, care au realizat evaluări ale companiilor-participante la PDFL în perioada septembrie-octombrie 2020.

 

Primul curs a avut tematica: ”Mentenanța locului de muncă, sculelor și a utilajului (principiile 5S). Comunicarea vizuală pentru angajați.

Locul de muncă reprezintă o zonă înzestrată cu tot ce este necesar pentru realizarea unei lucrări sau a unui complex de lucrări. Integrarea măsurilor de îmbunătățire în organizarea existentă va conduce la o derulare mai eficientă a operațiunilor.

 

Ca urmare, participanții programului au beneficiat de instruire pe tema: ”Securitatea muncii și Instrucțiuni de lucru.

Conceptul de muncă este foarte complex, iar securitatea și sănătatea în muncă este foarte importantă pentru lucrători. Protecția muncii nu implică doar prevenirea accidentelor, a incendiilor sau a bolilor profesionale, ci și un mediu de lucru optim și sănătos. Orice companie trebuie să asigure securitatea și sănătatea în muncă.

 

Cursul organizat în data de 08.09.2021 a avut ca obiectiv să instruiască participanții în domeniul depozitării și anume: ”Stocarea și depozitarea produselor finite, a deșeurilor și producției în curs de execuție.”

Depozitarea mărfurilor joacă un rol deosebit de important în sistemul logistic a companiei, acesta reprezintă ansamblul activităților de susținere, care ajută la livrarea în timp a produselor către clienți.

 

Ultimul subiect abordat în cadrul instruirilor ținea de procesul de producere, mai exact: ”Producția, planificarea și urmărirea capacității de producere. Trasabilitatea produselor finite și urmărirea calității.”

Procesele de producere ale întreprinderii trebuie să asigure desfășurarea rațională și eficientă a activităților de execuție. Performanța întreprinderii este influențată de efectele combinate a tuturor activităților interne, și poate creste prin adoptarea unor metode eficiente de organizare procesuală.