Ședința Adunării Generale a Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare

Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) și-a convocat membrii pentru a participa la Adunarea Generală anuală. Evenimentul a avut loc la Chișinău, la 07 decembrie 2017. La ședință au participat Ministrul Economiei și al Infrastructurii (MEI), Octavian Calmîc, William Winning și Ioannis Zervas reprezentați ai Proiectul „Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Moldova„ și Sergiu Rabii, lider de echipă în cadrul Proiectului de Competitivitate al USAID. În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea APIP pentru 2016-2017, programele APIP, dar și au fost alese organele de conducere ale Asociației.

Reuniunea a demarat cu discursul Președintelui APIP, dl Marin Ciobanu, care a prezentat un rezumat a principalelor realizări și proiecte în derulare ale Asociației. De asemenea, Președintele a prezentat proiectul înființării clusterului „Automotive Cluster Moldova”, acesta fiind primul cluster din industria automotivă a Moldovei. Potrivit lui Ciobanu, membri ai clusterului la etapa inițială vor fi companiile din sector din cadrul APIP. Ulterior, la acesta vor adera mai multe instituții de învățământ superior și tehnic de specialitate, agenții publice și organizați neguvernamentale.

În context, Președintele APIP, a menționat despre beneficiile de pe urma asocierii în cluster, care vor fi multiple pentru toate categoriile de membri. La fel, dl Ciobanu s-a referit la inițierea unui Program de dezvoltare a IMM locale și substituire a importurilor, pentru a crește capabilitățile IMM-urilor locale și a le conecta la corporațiile translaționale (CTN), ceea ce va contribui la ridicarea nivelului de competitivitate a companiilor locale și la substituirea unei părți a importurilor realizate de către CTN.

Invitat la ședință, Ministrul Economiei și al Infrastructurii (MEI), dl Octavian Calmîc, a menționat că: „APIP este o Asociație de tip nou, care promovează investițiile în economia națională, în special investițiile mari și transferul de tehnologii și cunoștințe noi.”. Totodată, înființarea Colegiului de Inginerie din Strășeni, realizată de către APIP, este un proiect susținut de mult timp de către Minister, care va permite îmbunătățirea pregătirii cadrelor pentru economie, iar în acest scop, MEI a alocat deja cca. 20 milioane lei.

În discursul său, Ministru a mai declarat că, MEI va susține pe toate căile formarea clusterului din industria automotivă și crearea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Bălți, proiecte inițiate și/sau realizate cu suportul APIP.

La rîndul lor, William Winning, lider de echipă în cadrul Proiectului „Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova” și dl Ioannis Zervas, expert senior în domeniul dezvoltării afacerilor în cadrul aceluiași proiect, au vorbit despre componenta III a Proiectului dat, ce prevede sprijin pentru cca 75 de întreprinderi din Moldova în cadrul a trei proiecte inovative pentru IMM. Ei au menționat că prima propunere pentru un astfel de proiect a venit din partea APIP, și a fost deja înaintată pentru aprobarea la MEI, urmând ca reprezentanții APIP să facă parte din grupul de lucru, care va monitoriza implementarea proiectului.

Sergiu Rabii, lider de echipă în cadrul Proiectului de Competitivitate al USAID, a vorbit despre beneficiile și etapele înființării Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Bălți, a cărui management operațional urmează să fie asigurat de către APIP.