Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova pentru 2019-2030, a fost prezentat Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul RM.

 Chișinău, 14 martie 2019 – Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova pentru 2019-2030 (SDI), a fost prezentat azi în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul RM.

Dezvoltarea economiei naționale prin industrializare este una din prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii. Lipsa unui document unic de program motivațional în domeniul industrial, bine stratificat și structurat potrivit unor obiective și țeluri specifice, au stat la baza elaborării unei noi strategii re-industrializare a Republicii Moldova, strategii care ar fi racordată și la „pulsul” perpetuu din domeniu, atât sub aspect regional, cât și internațional. Astfel, potrivit pct. 37 al Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru 2016-2018, în cadrul activităților în domeniul dezvoltării mediului de afaceri și climatului investițional este prevăzut anume elaborarea unui program național de industrializare a țării.

Strategia de dezvoltare a industriei Republicii Moldova pentru perioada 2019-2030 este fundamentată, în mare parte, pe următoarea viziune:

Crearea unui mediu competitiv în industrie, bazat pe investiții, sporirea productivității și modernizării tehnologice, care ar plasa Republica Moldova la nivelul mediu al țărilor din regiune. Respectiv, un climat de afaceri, financiar, instituțional și de reglementare mai bun în industrie, ar rezulta într-o mai mare creștere, productivitate, rentabilitate, ocupare a forței de muncă și internaționalizare a întreprinderilor din Republica Moldova.

Astfel, aspectul dat este în concordanță plenară cu obiectivul general al STRATEGIEI, privind creșterea competitivității, productivității, ocupării forței de muncă și inovării tehnologice a sectorului industrial. Totodată, pentru a realiza viziunea, precum și obiectivul general al strategiei, au fost identificate patru obiective specifice, și anume:

 1. Îmbunătățirea competitivității și mediului de afaceri;
 2. Creșterea investițiilor și volumului de finanțare în sector;
 3. Intensificarea gradului de instruire și ocupare a forței de muncă;
 4. Creșterea nivelului de inovare tehnologică în sectorul industrial.

În plus, cele specificate ar fi parte a rezultatelor ce urmează a fi realizate și care ar include:

 • Creșterea numărului de întreprinderi industriale;
 • Majorarea ponderii sectorului IMM din industrie;
 • Sporirea nivelului de productivitate din sectorul industrial;
 • Îmbunătățirea nivelului de sofisticare a producției industriale;
 • Creșterea ocupării forței de muncă în sectorul industrial;
 • Majorarea volumului de exporturi a produselor industriale;
 • Sporirea gradului de atragere a investițiilor în industrie;
 • Creșterea valorii adăugate create în industrie;
 • Integrarea plenară a IMM-lor în lanțurile valorice internaționale.

Elaborarea SDI, în particular cu scopul de a facilita inovațiile și a crea condiții pentru creșterea competitivității economice și realizarea potențialului de export a companiilor moldovenești, este în special bazată pe implementarea curentă a documentelor strategice, precum Strategia de cercetare-inovare până în 2020 , Strategiei de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru 2016-2020 ș. a

Strategia de Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova pentru perioada 2019-2030 a fost elaborată de către Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) cu suportul GIZ Office Moldova.