Industria prelucrătoare din Moldova bate IT-ul și la inovare

O cercetare statistică realizată de Biroul Național de Statistică (BNS) privind activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2015-2016, a scos la iveală că cele mai inovatoare companii din țara noastră sunt din industria prelucrătoare.

Conform rezultatelor cercetării, numărul întreprinderilor inovatoare în perioada 2015-2016 a constituit 673 de unităţi, ceea ce reprezintă 21% din numărul total de companii incluse în cercetarea BNS, scrie mold-street.com.

Jumătate din companiile inovatoare sunt din industria prelucrătoare

Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 41% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări (de produse, procese, metode de organizare și marketing), 23% au realizat inovări de produse și/sau procese, iar 36% – au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

Din numărul total de companii inovatoare, 54% au activat în domeniul industriei (din care 48% în industria prelucrătoare), iar 46% – domeniul serviciilor (din care 23% în comerțul cu ridicata, 9% – transport și depozitare, 7% – informații și comunicații şi 5,2% – ştiinţă şi tehnică).

Datele BNS relevă că în municipiul Chișinău au desfășurat activitate de inovare 393 întreprinderi (58% din total), în regiunea de dezvoltare Nord – 109 întreprinderi (16%), în regiunea de dezvoltare Centru – 104 întreprinderi (15%), în regiunea de dezvoltare Sud – 44 întreprinderi (7%) şi în UTA Găgăuzia – 23 întreprinderi (3%).

Modalități de dezvoltare și parteneriate

Studiul relevă că în 2015-2016, din totalul întreprinderilor inovatoare de produse, 72% au elaborat inovaţiile de sine stătător, 14% – în cooperare cu alte întreprinderi, 7% – prin adaptarea sau modificarea produselor dezvoltate de alte întreprinderi, iar 7% – elaborate de alte întreprinderi.

În cazul întreprinderilor inovatoare de procese, 52% au elaborat de sine stătător, 22% – în cooperare cu alte întreprinderi, 13% – prin adaptarea sau modificarea proceselor dezvoltate de alte întreprinderi, iar 13% – elaborate de alte întreprinderi.

În cadrul activității de cooperare privind inovarea de produse și procese, 28% din întreprinderile inovatoare au indicat ca parteneri de cooperare furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software, 26% – alte întreprinderi, 25% – clienții sau cumpărătorii, 13% – universitățile și instituțiile de cercetare.

După locația partenerului, 70% au cooperat cu partenerii din Republica Moldova, 19% – cu partenerii din Uniunea Europeană și 11% – cu partenerii din alte țări.

Cifra de afaceri din activitatea de inovare

Potrivit BNS, în rezultatul activității de inovare întreprinderile incluse în cercetare au obținut în 2016 o cifră de afaceri aferentă produselor noi de 5,21 miliarde lei, din care 52% revine produselor noi destinate pentru piață, iar 48% – produselor noi pentru întreprindere.

Circa 65% (3,39 miliarde lei) din cifra de afaceri din activitatea de inovare a revenit companiilor din domeniul industriei, iar restul de 35% (circa 1,82 miliarde lei) în servicii. Ponderea cea mai mare a cifrei de afaceri aferentă produselor noi pe activități economice revine industriei prelucrătoare – 64%, informații și comunicații – 27%, comerț cu ridicata – 6%.

Din total cifra de afaceri aferentă produselor noi, 64% revin întreprinderilor mari cu 250 salariați, iar 36% revin întreprinderilor mici și mijlocii cu 10-249 salariați.

Cheltuieli pentru activitatea de inovare

În anul 2016 valoarea totală a cheltuielilor pentru activitatea de inovare a constituit 1,19 miliarde lei, din care 52% revin achizițiilor de utilaj, echipament și software; 39% – pentru activități de cercetare-dezvoltare realizate cu forțe proprii şi 6% – achiziții de cunoștințe externe (invenții brevetate și nebrevetate, licențe, know-how, drepturi de autor etc.).

Din total cheltuieli aferente activităților de inovare, 53% revin companiilor din industria prelucrătoare), 20% – celor din domeniul transportul și depozitare şi 17% celor din domeniul IT și comunicații.

Potrivit BNS, inovarea reprezintă introducerea în întreprindere a unui produs, proces, metodă de organizare sau metodă de marketing, noi sau semnificativ îmbunătățite.

De notat că potrivit studiului The Global Innovation Index 2017, Republica Moldova se află pe locul 54 din 128 de state incluse în clasamentul Inovării Globale. Acelaşi studiu relevă că Moldova are performanță redusă la folosirea inovațiilor și tehnologiilor la crearea şi dezvoltarea de afaceri (locul 104), iar cota bunurilor creative în exporturile țării este de doar 0,1% din total (locul 102).