APIP a examinat Regulamentului pentru subvenționarea creării locurilor de muncă.

Membrii Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP) din sectorul automotiv s-au convocat azi, 31.01.2018 într-o ședință de lucru pentru a discuta aspecte legate de implementarea mecanismului de subvenționare la crearea locurilor de muncă.

Reprezentanții companiilor din sectorul automotiv au avut azi o ședință de lucru pe platforma APIP dedicată examinării Regulamentului pentru subvenționarea creării locurilor de muncă, aprobat de Guvern la finele anului trecut.

În cadrul ședinței au fost identificate mai multe aspecte ce necesită a fi îmbunătățite și adaptate la situația actuală a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a celor mari. În acest sens, au fost înaintate mai multe propuneri ce urmează a fi prezentate în cel mai scurt timp Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI).

Guvernul Republicii Moldova a aprobat la 20.12.2017 HG nr. 1145 ce ține de REGULAMENTUL cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă. Acesta stabilește mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru subvenționarea creării locurilor de muncă pentru unele categorii de persoane cetățeni ai Republicii Moldova, în vederea relansării economiei naționale, inclusiv a dezvoltării regionale și a ajustării acesteia la condițiile pieței de muncă.