Introscop SA

Societatea pe Acţiuni ”INTROSCOP”(numită anterior uzina „Electrotocipribor”, AP „VOLNA”), fondată în 1959 şi specializată în elaborarea şi producerea sistemelor de testare nedistructivă (NDT), a devenit cel mai mare producător de aparate ultrasonice pe teritoriul URSS.

Pe parcursul activității sale compania a produs o gamă largă de aparate ultrasonore, magnetice, electrice şi alte instrumente pentru controlul calităţii materialelor şi produselor care se utilizau în metalurgie, industria constructoare de maşini, energetică, industria aeronautică şi a construcţiilor navale, transportul feroviar şi în construcţie.

Începând cu anii 2000, eforturile managementului companiei au fost îndreptate spre căutarea noilor produse şi piețe de desfacere. În anul 2008 compania a fost privatizată și pe parcursul ultimilor 5 ani a trecut printr-un proces de restructurare și modernizare profundă. O esențială schimbare de management a concentrat eforturile companiei de a conduce „INTROSCOP” SA în direcţia cooperării internaționale, având ca cea mai mare prioritate – orientarea clientului, precum și optimizarea proceselor şi a costurilor.

Rezultatul practic al acestei activități manageriale a fost deschiderea unei noi direcții de activitate a companiei – începutul unui nou parteneriat strategic cu cel mai mare producător de cablaje pentru industria automotivă din Europa, compania germană LEONI AG. Cablajele produse la INTROSCOP sunt destinate unor astfel de concerne cum sunt MERCEDES, VOLKSWAGEN, NISSAN și VOLVO, calitatea acestora fiind asigurată de implemetarea sistemelor moderne de management al calităţii şi confirmată prin certificatele ISO 9001:2008, ISO 17025:2006, ISO/TS 16949.

Astăzi „INTROSCOP” SA este una dintre cele mai dinamice companii industriale din Moldova și intră în top-ul celor mai mari exportatori din ţară. Managementul companiei se află în permanentă căutare a noilor parteneri de afaceri interni și externi, fiind deschis pentru investiţii proprii și adaptarea spaţiilor industriale existente la necesităţile proiectelor.

De asemenea, grupul de acționari ai „INTROSCOP” SA oferă potențialilor parteneri suprafețe mari plasate într-o zonă economică liberă, 17 km de la Chişinău, capitala Republicii Moldova. Aceeaşi abordare de management, sprijinul și servicii corporative sunt oferite de asemenea şi pentru această locaţie.

Cifra de afaceri: Cca 4 mln. euro în 2014.

Locuri de muncă: 837

Adresa: Chișinău, str. Meșterul Manole, 20
Tel. +373 22 47 33 00
Fax. +373 22 47 23 00
[email protected]
www.introscop.md