CAAN SA

Societatea pe Acţiuni „CAAN”, anterior „Maşfrigcomplect” (MFC), este înregistrată la 27 decembrie 1995. Istoric ea a fost una din 4 întreprinderi de importanţă unională, destinată producerii utilajului frigorific pentru toată fosta Uniunea Sovietica. Domeniu de activitate:
• Darea în locaţiune a încăperilor productive, auxiliare, a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor disponibile;
• Dezvoltarea proiectelor „Build-To-Suit” – care va permite investitorilor să înceapă producerea imediat, fără efectuarea investițiilor riscante și costisitoare în construcția imobilelor.
• Oferirea serviciilor de consultanţă în afaceri. Luînd în considerare capacităţile – bunurile imobile pe care le deţine în proprietate, „CAAN” SA poate oferi:
• hale de producere, spații pentru oficii pentru a fi transmise în arendă sau vîndute rezidenților (teren tip Brownfield);
• teren liber cu destinație pentru construcții pentru a fi transmise în arendă rezidenților pentru construcția halelor de producere (teren tip Greenfield). Managerii „CAAN” SA şi-au pus drept scop dezvoltarea societății atît pe principii de continuitate a activității întreprinderii, cit și prin lărgirea gamei de servicii prestate. Totodată, se depun eforturi constante pentru crearea pe teritoriul deținut în proprietate, cu o suprafață de 28 ha, a unei platforme industriale atractive pentru potențiali investitori. Obiectivul principal fiind atragerea investițiilor într-o zonă lipsită de producere industrială și prin urmare dezvoltarea economică a regiunii în ansamblu. În acest scop prin Legea nr. 193 din 5 octombrie 2012 privind modificarea şi completarea Legii privind Zona Economică Liberă „Bălţi”, pe terenul cu suprafaţa de 12 ha, pe care sunt amplasate bunurile imobile proprietate privată „CAAN” SA, a regimului de Zonă Economică Liberă în calitate de subzona nr.4 a Zonei Economice Libere „Bălţi”. Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 451 din 28.06.2013, Societăţii pe Acţiuni „CAAN” i-a fost acordat titlul de Parc Industrial. Statutul de Zonă economică liberă şi Parc Industrial dă posibilitatea de a satisface cerințele mai multor investitori și atragerii rezidenţilor atît cu statut de rezident al Parcului industrial, cît și rezident al Zonei economice libere, cu aplicarea facilităților corespunzătoare legislației în vigoare și aceasta respectiv va da posibilitatea de a valorifica toate spațiile industriale ale întreprinderii. Investiții: 5 mil. MDL Locuri de muncă: 300 persoane

Adresa: Republica Moldova, or. Strășeni, str. V. Crăsescu 1, MD-3701
Tel: +373 237 22319
Email: [email protected]
Web:www.parkindustrial.md