Automotive Cluster Moldova

,,Automotive Cluster Moldova” (ACM) este primul cluster creat în Republica Moldova. Inițiativa de creare a ACM a apărut în mod spontan, ca o reacție la condițiile pieței din sector și din necesitatea valorificării interconexiunilor dintre firme, administrația locală si centrală, instituțiile de cercetare și cele de instruire, după model „Triple helix”.

Sectorul automotiv din Republica Moldova este unul relativ nou, dar cu o creștere dinamică, grație investițiilor realizate de companiile străine notorii din domeniu. Investițiile atrase în sectorul automotiv reprezintă o dovadă a potențialului înalt de dezvoltare al acestuia, având totodată un rol de prim rang în consolidarea potențialului de creștere economică a țării și de sporire a performanței industriale.
Totodată, investițiile în acest domeniu se confruntă cu numeroase obstacole și riscuri, marcate, în special, de intensificarea concurenței. În această ordine de idei, este absolut necesară crearea unei platforme de cooperare între întreprinderi prin consolidarea rețelelor de furnizori și producători ai produselor finite pentru reducerea unor costuri, modernizare, diversificare si creșterea calității producției.

Automotive Cluster Days, eveniment organizat în fiecare an în cadrul ACM, a fost conceput cu scopul constituirii unei platforme propice pentru stabilirea conexiunilor reciproc avantajoase dintre companiile multinaționale producătoare de componente auto si potențialii furnizori locali și internaționali din industria automotivă.

De asemenea, conectarea furnizorilor locali la corporațiile multinaționale (CMN) are potențialul să contribuie la creșterea numărului locurilor de muncă, sporirea competențelor locale, transferul de tehnologii și furnizarea de capital pentru întreprinderile mici si mijlocii (IMM) autohtone.
Avantajele pentru CMN-uri:
• Reducerea costurilor de producție;
• Reducerea timpului de livrare;
• Flexibilitate înalta – furnizorii locali pot reacționa mai rapid la necesitățile clienților decât cei din străinătate;
• Control sporit – vizitele ,,face to face” asigură un control sporit al calității mărfurilor etc.
Obiectivele Automotive Cluster Days:
• Constituirea unei platforme propice pentru stabilirea conexiunilor reciproc avantajoase dintre companiile multinaționale producătoare de componente auto si potențialii furnizori locali si internaționali din industria automotivă;
• Substituirea importurilor pentru CMN-urile care realizează proiecte investiționale in Republica Moldova;
• Asistarea CMN-urilor în procesul de căutare a furnizorilor;
• Sporirea competitivității IMM-urilor din industria automotivă;
• Facilitarea unui flux sporit de informație și transfer tehnologic;
• Eliminarea barierelor tehnice;
• Crearea unor noi oportunități de afaceri;
• Diseminarea informației privind furnizorii locali etc.

Audiența țintă
– Lideri politici:
• Prim-ministrul Republicii Moldova
• Ministrul Economiei și Infrastructurii
– Structuri responsabile de elaborarea și implementarea politicilor:
• Ministerul Economiei și Infrastructurii
• Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici si Mijlocii
• Agenția de Investiții
– Reprezentanții sectorului privat străin si local:
• Companii locale și investitori din sectorul automotiv;
– Mediul academic:
• Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălti (USARB);
• Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM);
• Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” (USBPH);
• Colegiul de Inginerie din Strășeni (CI);
• Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM);
• Institutul pentru Reforme Economice și Competitivitate (IREC).
– Mass media:
• Posturi de televiziune, radio;
• Online media;
• Ziare si reviste naționale etc.